Etätyö murtaa toimistojen ja organisaatioiden rajoja

muoto

Pandemian seurauksena etä- ja hybridityö jää pysyvästi merkittävästi korkeammalle tasolle kuin ennen pandemiaa. Esimerkiksi Slackin tutkimuksen mukaan vain 17 % työntekijöistä haluaa palata pandemian jälkeen kokopäiväisesti toimistolle. Olemme nähneet kuinka työ sujuu ja on tehokasta myös etänä, virtuaalisissa tiimeissä.

Toki kaikki työ ei ole muutettavissa etätyöksi tai edes hybridityöksi. McKinseyn selvityksen mukaan kehittyneissä maissa 20-25 % työntekijöistä pystyy tekemään etätöitä 3-5 päivää viikossa. Tämä on 4-5 kertaa enemmän kuin ennen pandemiaa. Etätyön mahdollisuuksiin vaikuttaa luonnollisestikin se, kuinka paikkasidonnaista työ on. Pandemian seurauksena työn muuttumiseen vaikuttavaksi tekijäksi on noussut myös ihmiskontaktien määrä ja läheisyys. McKinsey on luonut tähän ”physical proximity” -indeksin. Pisteytyksestä saatu arvo on sitä suurempi mitä enemmän tehtävään liittyy ihmiskontakteja ja mitä paikkasidonnaisempi tehtävä on. Tästä voisi tehdä arkijärjellä johtopäätöksen, että tehtävät, joissa on ollut paljon ihmiskontakteja mutta jotka eivät  kuitenkaan välttämättä ole paikkasidonnaisia, on (terveysriskien kannalta) viisainta siirtää etätöihin ja korvata virtuaalisilla palveluilla.

Työn muuttumisesta puhuu moni taho ja esimerkiksi virtuaalitiimien tiedonvaihtoon ratkaisuja kehittävä Slack perusti pandemian myötä  Future Forum -yhteisön. Manifestin ytimessä on joustava hybridityö, joka edellyttää myös uudenlaista johtamista. Kantavana ajatuksena on ihmiskeskeinen ja digilähtöinen työ. Johtamisessa on tärkeää luoda yhteisiä tavoitteita ja merkityksiä tiimeille tehtäväorientoituneen johtamisen sijasta. Kilpailuetua haetaan ennemminkin ketterällä organisoitumisella kuin perinteisesti skaalaeduilla.

Jos etätyön kasvu on saanut toimistojen fyysiset rajat murtumaan, niin olisiko se myös polku organisaatiorajojen kaatumiseen?

Väittäisimme, että etätyöloikka on avartanut käsityksiä työn tekemisestä ja johtamisesta sekä yhteistyön tavoista. Oikeastaan sillä, mitä organisaatiota Teams-ruudulla puhuva asiantuntija virallisesti edustaa, ei olekaan niin väliä, jos hän pystyy tuomaan osaamista ja saa tarvittavat tehtävät suoritettua.

 

Future Forum: Q4 results of Remote Employee Experience Index data

McKinsey: The Future of Work After Covid19

Saattaisit pitää myös näistä