Milloin ulkoinen resursointi on hyvä vaihtoehto?

muoto

Resurssiviisaita päätöksiä tehtäessä tulee pohdittua, miten erilaiset resursoinnin vaihtoehdot sopivat eri tilanteisiin. Milloin oma henkilöstö sopii tehtävien toteuttamiseen parhaiten ja milloin ulkoinen resursointi olisi hyödyllisen vaihtoehto. Onnistunut kokonaisresursointi edellyttää hyvää suunnittelua sekä arjen käytäntöjen tehokkuutta.

Beeline, resurssienhallintaratkaisujen palveluntarjoaja, listasi näkökulmia ulkoisen resursoinnin suunnitteluun ja johtamiseen. Täydensimme listaa vielä muutamalla omalla havainnollamme.

 

1 Arvioi avoimesti erilaisia resursointivaihtoehtoja jokaisen tarpeen kohdalla.

 

Ulkoinen resurssi soveltuu hyvin esimerkiksi seuraavissa tilanteisssa

 • Projektiluontoinen tehtävä
 • Nopea tarve
 • Kausiluontoinen tarve
 • Vaikeasti löydettävä osaamisyhdistelmä
 • Tietty spesifi lopputuotos

 

Sisäinen työntekijä tai rekrytointi voi olla parempi vaihtoehto seuraavissa tilanteissa

 • Organisaatioon liittyvä tietty koulutus tai osaaminen on kriittistä
 • Intressiristiriidat tai tietoturvanäkökulmat huolena
 • Pitkäaikainen tehtävä
 • Tarvitaan monimuotoista sisäisten sidosryhmien yhteistyötä

On hyvä huomioida, että jako ydinosaamisten ja tukiosaamisten välillä ei aina ole ohjaava tekijä resursointipäätöksiä tehtäessä.

2. Kannattavuusvertailussa on hyvä huomioida muitakin kuin hintatekijöitä.

 • Työn tehokkuus, tuottavuus
 • Varautuminen resurssien käytettävyyden ongelmiin
 • Hankinnan ja hallinnon kustannukset ja riskit
 • Osaamisen kasvattaminen ja tuominen organisaatioon.
 • Liiketoiminnan tai taloudellisen tilanteen epävarmuus ja pysyvyys

 

3. Työmarkkinoiden lainsäädännön tuntemus on riskienhallintaa

On hyvä olla perillä, miten erilaisia työn tekemisen malleja tulkitaan lainsäädännön näkökulmasta.

 

4. Ennusta millaisia osaamis- ja resurssitarpeita on tulevaisuudessa.

Suunnittele resursointiverkostoa ja eri resursointivaihtoehtojen käyttöä sekä liiketoiminnan että toimintaympäristön ennusteiden mukaisesti. Hyödynnä esimerkiksi skenaarioajattelua suunnittelussa.

 

5. Hyödynnä erilaisia ulkoisen resursoinnin muotoja

Tarpeet ja tilanteet ovat erilaisia. Joskus osa-aikainen työntekijä oman henkilöstön rinnalla on paras ratkaisu, joskun palveluosto alihankkijalta.

 

6. Huomioi, että verkostojen hallinta ja ulkoinen resursointi vaatii työpanosta.

Joustavan resursoinnin käyttö ei ainoastaan muuta organisaation rakenteita ja toimintaa. Verkoston tehokas johtaminen ja hallinta edellyttää uusia vastuita ja osaamista organisaatiossa. Tätä tehtävää voisi hoitaa  ”extended workforce manager”.

 

7. Tähtää kokonaisresursoinnin optimointiin.

Kilpailukykyiset organisaatiot tarvitsevat sekä pitkäaikaisia työntekijöitä että joustavaa työvoimaa. Pyri löytämään sopiva tasapaino liiketoimintahyötyjen, joustavuuden ja kustannusten näkökulmasta. Sido tämä osaksi yrityksen strategiaa.

 

Voit ladata julkaisun Beeline kotisivuilta: 7 Ways to Strike the Right Balance Between Employees and Contractors

Saattaisit pitää myös näistä