Ulkoinen henkilöresursointi? 5 esimerkkiä rooleista.

Ulkoinen henkilöresursointi täydentää tiimiä
muoto

Ulkoinen henkilöresursointi tuo usein ensimmäisenä mieleen kehitysprojektien IT-ammattilaiset tai vuokrahenkilöstön esimerkiksi sote- tai horeca-alalla. Näissä on kyse vakiintuneista ja määrällisesti isoista resursointiratkaisuista.

Uusia mahdollisuuksia löytyy tarkastelemalla yksittäisiä, mutta liiketoiminnalle kriittisiä rooleja. Monimuotoinen resursointi tuo joustavuutta organisaatioon ja auttaa hädän hetkellä.

Esimerkkejä, miten ulkoinen henkilöresursointi tuo joustoa projekteissa ja jatkuvassa toiminnassa

  1. Start-upissa on alansa innovatiivisimmat ja osaavimmat tekijät, mutta liiketoiminnan kasvattamiseen ja rahoittajien houkuttelemiseen tarvitaan monissa kiemuroissa marinoitunutta johtajaa. Pääomasijoittajan verkostoista löytyy kokenut interim-johtaja, joka auttaa sopivissa määrin ja sopivissa kohdin. Täyspäiväisesti tällaista konkaria olisi ollut mahdotonta rekrytoida.
  2. PK-yrityksen henkilöstömäärä on kasvanut ja toimitusjohtajan aika ja osaaminen eivät enää riitä kasvavien HR-velvoitteiden hoitamiseen. Toisaalta ei ole varaa palkata kokopäiväistä HR-asiantuntijaa ja ehkä tehtäviäkään ei olisi riittävästi. Ratkaisuna on osa-aikaisesti tai tarpeen mukaan työskentelevä ulkoinen HR-ammattilainen, joka kuitenkin sitoutuu pitkäaikaisesti ja oppii tuntemaan yrityksen liiketoiminnan.
  3. Organisaation markkinointitiimissä on osaavia tekijöitä. Silti tiimin tulokset eivät vastaa johdon odotuksia ja työpöydät ovat täysiä. Toiminta edellyttää tavoitteiden priorisointia ja työn uudelleenorganisointia. Tiimin prosesseja ja toimenkuvia palastellessa tunnistetaan samalla muutamia toistuvia tehtäviä, joita voisi hoitaa keskitetysti ulkoinen sisällön tuottaja. Tehtävä ei ole jatkuvaa, vaan painottuu mm. asiakasjulkaisujen sykleihin. Ulkoinen viestinnän asiantuntija on erikoistunut juuri asiakasmedioiden sisällöntuotantoon ja pystyy tehokkaasti keskittymään hänelle osoitettuihin tehtäviin.
  4. Kestävyysasiantuntijoista on juuri nyt kysyntää organisaatioiden kehittäessä omaa toimintaansa ja vastatessa lainsäädännön vaatimuksiin. Moni organisaatio on samaan aikaan rekrytoimassa asiantuntijoita, mikä heijastuu saatavuuteen. Kestävyyteen erikoistuneet asiantuntijatalot vuokraavat asiantuntijoita myös interim-rooleihin. Interim-asiantuntija paikkaa tarvetta, kunnes vakituinen henkilö onnistutaan rekrytoimaan. Tai kunnes organisaation jatkuva tarve on selkiytynyt ulkoisen asiantuntijan ensin auttaessa prosessien pystyttämisessä.
  5. Yritysfuusion jälkeen on tarve integroida erilaisia käytäntöjä, järjestelmiä ja tiimejä. Monitahoisessa muutoksessa on monta striimiä ja tekijää. Ulkoinen muutosjohtaja toimii johdon ja organisaation työrukkasena. Hän ottaa kokonaisuuden haltuun, jäsentää muutostarpeet osiksi, tunnistaa muutoksen läpiviennissä tarvittavat osaamiset, rakentaa roadmapin vaiheittaiselle etenemiselle ja lopulta johtaa muutokset sovittuun tavoitteeseen saakka. Fuusion osapuoliin nähden riippumaton tekijä koetaan hyväksi valinnaksi.

 

Yrityksissä ja organisaatioissa tyypillisesti jo tunnistetaan paikkoja, joissa ulkoinen henkilöresursointi olisi hyödyllistä ja kannattavaa. Eteneminen käytännön toteutukseen jää kuitenkin uupumaan. Syitä ovat muun muassa ajan puute ja riittävä tieto siitä, mistä tekijöitä löydetään pirstaleisessa markkinassa.

Kun ymmärrystä eri resursoinnin vaihtoehdoista ja niiden löytämisen kanavista kasvatetaan jo ennalta, niin tarpeen hetkellä on helpompaa viedä täydentävä resursointi käytäntöön saakka.

Kun organisaatio on ottamassa kokonaisresursoinnin näkökulmaa haltuun, voi syntyä uusi osaamistarve HR-tiimiin tai hankintaan. Lue tästä artikkelista, minkälaisia tehtäviä ”extended workforce managerin” toimenkuvaan voisi liittyä – on kyse sitten kokonaan uudesta toimenkuvasta tai olemassa olevaan rooliin liitettävästä uudesta vastuualueesta. Myös tämän tehtävän voi paikata toimintaa kehittävällä interim-osaajalla, kunnes oman henkilön tarve on selkiytynyt!

Saattaisit pitää myös näistä