KESTÄVIÄ RATKAISUJA MUUTTUVIIN TARPEISIIN
  
 

 

Onko resursointinne suunniteltua ja johdettua?

 
Organisaatiossa opetellaan nyt resursoimaan työtä joustavasti ja skaalautuvasti 
oman henkilöstön tueksi. Vaihtoehtoisilla resursoinnin malleilla tasataan muutostilanteita, haetaan täydentävää osaamista tai paikataan kriittistä osaajapulaa. Henkilöstövuokrauksen rinnalle etsitään uusia yrittäjäpohjaisia vaihtoehtoja.   

Ad-hoc -ostoista halutaan siirtyä suunnitelmalliseen henkilöresursointiin. Kehittämällä hankinnan ja johtamisen (Extended Workforce Management) ohjelmia varmistetaan hyödyt ulkoisten henkilöresurssien käytöstä. Tavoitteeksi otetaan tuolloin kokonaisresursointi (Total Talent Management). Kokonaisresursoinnissa huomioidaan vaikutukset myös omaan henkilöstöön. Se edellyttää usein paitsi arjen käytäntöjen myös ajattelumallien uudistamista. 

bg-01

meiltä saatte sekä sisältöosaamisen että ammattimaisen projektinjohdon.

autamme myös rajattujen ongelmien ratkaisemisessa.
 

01

Strategia ja suunnittelu
mallit ja periaatteet

02

03

arjen käytännöt

Näkemystä ja käytännön tukea kehittämiseen

Tarvitsetteko apua ulkoisen resursoinnin tarpeiden ja toimeksiantojen muotoiluun, osaajien hankintaan, suorituksen johtamiseen tai toimeksiantajamielikuvan kehittämiseen?

Luotsaamme toimintamallien ja järjestelmien kehitysprojektit sekä rakennamme yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Tuemme muutoksen johtamisessa: Mikä on kokonaisresursoinnin visio ja miksi ja miten siihen tähdätään. Onnistunut muutos edellyttää hyvää viestintää ja organisaation kyvykkyyksien kehittämistä.

Emme konsultoi, vaan tulemme osaamisemme kanssa työskentelemään henkilöstönne rinnalla. Toimimme myös interim-roolissa!

ORGANISAATIOILLE, JOTKA

Haluatko kuulla lisää tai nousiko kysymyksiä?

Ota rohkeasti yhteyttä! Autamme mielellämme ja kysyminen ei vielä sido mihinkään.