KESTÄVIÄ RATKAISUJA MUUTTUVIIN TARPEISIIN
  
 

 

Onko resursointinne suunniteltua ja johdettua?

 
Organisaatiossa opetellaan nyt resursoimaan työtä joustavasti ja skaalautuvasti 
oman henkilöstön tueksi. Vaihtoehtoisilla resursoinnin malleilla tasataan muutostilanteita, haetaan täydentävää osaamista tai paikataan kriittistä osaajapulaa. Henkilöstövuokrauksen rinnalle etsitään uusia yrittäjäpohjaisia vaihtoehtoja.   

Ad-hoc -ostoista halutaan siirtyä suunnitelmalliseen henkilöresursointiin. Kehittämällä hankinnan ja johtamisen (Extended Workforce Management) ohjelmia varmistetaan hyödyt ulkoisten henkilöresurssien käytöstä. Tavoitteeksi otetaan tuolloin kokonaisresursointi (Total Talent Management). Kokonaisresursoinnissa huomioidaan vaikutukset myös omaan henkilöstöön. Se edellyttää usein paitsi arjen käytäntöjen myös ajattelumallien uudistamista. 

bg-01

Koordinoimme konsultoivalla otteella ulkoisen resursoinnin kehittämisprojekteja, isompia ja pienempiä.

Meiltä saat apua myös rajattujen ongelmien ratkaisemiseen.
 

01

Strategia ja suunnittelu
mallit ja periaatteet

02

03

arjen käytännöt

Näkemystä ja käytännön tukea kehittämiseen

Ulkoisen resursoinnin kyvykkyyksien kehittäminen voi koskea joko parhaiden toimintamallien, prosessien tai työkalujen kehittämistä. Onnistunut ulkoisen resursoinnin johtaminen edellyttää organisaatiolta myös riittävää omaa osaamista ja järkevää roolitusta
 
Katsotaan yhdessä, miten voimme auttaa vaikkapa resursoitavan työn suunnittelussa, ulkoisten osaajien hankinnassa, ulkoisten resurssien suorituksen johtamisessa, toimeksiantajamielikuvan rakentamisessa tai raportoinnin kehittämisessä. 

ORGANISAATIOILLE, JOTKA

Haluatko kuulla lisää tai nousiko kysymyksiä?

Ota rohkeasti yhteyttä! Autamme mielellämme ja kysyminen ei vielä sido mihinkään.