Optimoi ulkoisten resurssien käyttö.

Yhä useammin omaa henkilöstöä täydennetään ulkoisilla osaajilla.
Tiimissä freelancereita tai konsultteja?

Johda resursointia kokonaisuutena

 
Työn tekemisen ja teettämisen mallit ovat muuttuneet. Monissa organisaatioissa ulkoiset henkilöresurssit – freelancerit, konsultit, vuokratyöntekijät ja muut palveluntarjoajat – muodostavat yhä merkittävämmän osan työyhteisöä.

Onnistuakseen muutos edellyttää lisääntyvässä määrin kokonaisresursoinnin näkökulmaa. Organisaatioissa on nyt tärkeää hallita paitsi osaamisen ostaminen myös ulkoisten resurssien johtaminen. Lisäksi tarvitaan uusia toimintamalleja resursoinnin suunnitteluun ja hankintaprosesseihin.

Kuinka teidän organisaatiossa hyödynnetään ja hallitaan tätä monimuotoista osaajien joukkoa?

 
 

nEXT – riippumatonta ulkoisen henkilöresursoinnin kehittämistä

Me nEXTillä autamme organisaatiota rakentamaan vastuullisia ja entistä tuottavampia malleja kokonaisuuden johtamiseen ja orkestrointiin.

ESIMERKKEJÄ TYÖSKENTELYSTÄMME:

Kartoitukset

Nykytilan kartoitus auttaa organisaatiotasi jäsentämään lähtötilannetta ja kehittämistarpeita. Selvitys soveltuu sekä ulkoisten henkilöresurssien että henkilöstövuokrauksen nykykäytön kartoitukseen. 

Markkinaselvityksestä organisaatiosi saa riippumatonta ja ajantasaista tietoa ulkoisia resursseja tarjoavista tahoista ja uusista toimintamalleista.

Kehittäminen

Kehittämisen, suunnittelun ja toteutuksen tuki toteutetaan aina organisaatiosi tarpeista lähtien. Tarve voi olla sekä ulkoisen resursoinnin lisäämistä että vähentämistä, tai järkevämpää kohdentamista ja prosessien tehostamista. 

Rajattujen ongelmien ratkominen ja ulkoisen resursoinnin täsmäkehittäminen onnistuu myös, mikäli yrityksesi on pk- tai kasvuyritys.

Valmennukset

Ulkoisen resursoinnin suunnittelun ja johtamisen kehittämisen valmennukset räätälöimme erityisesti organisaatiosi johtoryhmille, ohjausryhmille tai HR:lle.

Meiltä voi tilata myös kehittäviä sparraussessioita tai ajatuksia tuulettavia alustuksia luentomuotoisesti.