OSAAMISEN OSTAMISEN KEHITTÄMISTÄ.

next – Ulkoisen henkilöresursoinnin asiantuntija

Yhä useammin omaa henkilöstöä täydennetään ulkoisilla osaajilla.

REKRYTOINNILLE ON NYT VAIHTOEHTOJA

Organisaatioiden osaamistarpeet pirstaloituvat, eikä osaajan palkkaaminen työsuhteeseen ole aina enää mahdollista. Me nEXTillä autamme rakentamaan vastuullisesti oman henkilöstön rinnalle joustavia ja täydentäviä resursoinnin malleja.

Yhä useampi asiantuntija myy osaamistaan yrittäjänä tai sivutoimisena yrittäjänä. He toimivat joko itsenäisesti tai erilaisten välittäjien kautta. Organisaatioille tämä tarkoittaa, että tarjolla on laajempi skaala osaamista, joka on ostettavissa aiempaa joustavammin.

Vaihtoehtoisten resurssien ja kanavien hyödyntäminen edellyttää organisaatiolta kuitenkin osaamisen ostamisen osaamista ja kokonaisresursoinnin näkökulman huomioimista. Oikeaa osaamista, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan, vaatii pohjalle selkeitä toimintamalleja ja prosesseja.

nEXT – riippumatonta ulkoisen resursoinnin kehittämistä:

Rekrytointi vs freelancer-rekry  Kokonaisresursointi ja orkestrointi  Henkilöstövuokraus vs itsenäiset yrittäjät  I  Extended Workforce -ajattelu ja johtaminen  On-demand ja Open Talent -poolit  Alustat ja niiden käyttö  Agentuurien ja välittäjien kautta ostaminen  Kevytyrittäjyys ja laskutuspalvelut  Sivutoiminen yrittäjyys  Markkinoiden nykytoimijat ja toimintamallit

ESIMERKKEJÄ TYÖSKENTELYSTÄMME:

Kartoitukset

Nykytilan kartoitus auttaa organisaatiotasi jäsentämään lähtötilannetta ja kehittämistarpeita. Selvitys soveltuu sekä ulkoisten henkilöresurssien että henkilöstövuokrauksen nykykäytön kartoitukseen. 

Markkinaselvityksestä organisaatiosi saa riippumatonta ja ajantasaista tietoa ulkoisia resursseja tarjoavista tahoista ja uusista toimintamalleista.

Kehittäminen

Kehittämisen, suunnittelun ja toteutuksen tuki toteutetaan aina organisaatiosi tarpeista lähtien. Tarve voi olla sekä ulkoisen resursoinnin lisäämistä että vähentämistä, tai järkevämpää kohdentamista ja prosessien tehostamista. 

Rajattujen ongelmien ratkominen ja ulkoisen resursoinnin täsmäkehittäminen onnistuu myös, mikäli yrityksesi on pk- tai kasvuyritys.

Valmennukset

Ulkoisen resursoinnin suunnittelun ja johtamisen kehittämisen valmennukset räätälöimme erityisesti organisaatiosi johtoryhmille, ohjausryhmille tai HR:lle.

Meiltä voi tilata myös kehittäviä sparraussessioita tai ajatuksia tuulettavia alustuksia luentomuotoisesti.