KARTOITUKSESTA YHTEISTÄ YMMÄRRYSTÄ

Puuttuuko näkymä ulkoisen resursoinnin nykytilaan?

Ulkoisen resursoinnin haltuunotto ja kehittäminen lähtee parhaiten liikkeelle nykytilan ja kehitystarpeiden kokoamisesta yhteen. Myös organisaatioissa, joissa ulkoinen resursointi on jo vakiintunutta, läpinäkyvyys voi usein olla puutteellista.  

Selvityksen avulla rakennetaan yhteistä ymmärrystä ja sanoitusta siitä, missä olemme nyt, mitä tavoittelemme ja mistä kehittämisaihioista tiekartta muodostuu. Rakennamme kanssanne juuri teidän organisaatioonne sopivan selvityksen sisällön ja toteutustavan.  

Toteutamme myös ulkoisen resursoinnin markkinakartoituksia. Tutkimme mitä mahdollisuuksia koko ajan kehittyvä ulkoisen resursoinnin markkina toimialallanne tarjoaa.  

bg-01

Autamme ymmärtämään ulkoisen resurssoinnin nykytilaa.

Saatte tukea päätöksentekoon, ulkoisten resurssien suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen. 

Kartoituksen teemoja:

Vuokra-henkilöstön ja freelancereiden käyttö nykytilassa.

Organisaation kyvykkyydet ulkoisen resursoinnin suunnittelussa ja johtamisessa.

Ulkoisen resursoinnin riskikartoitus ja riskien hallinta.

Toimintaympäristö ja markkinat, muutoksen suunnat.

Toiminnan kehittämis-tarpeiden tunnistaminen.

ORGANISAATIOILLE, JOTKA

Haluatko kuulla lisää tai nousiko kysymyksiä?

Ota rohkeasti yhteyttä! Autamme mielellämme ja kysyminen ei vielä sido mihinkään.