Yritysten välinen yhteistyö ongelmanratkaisun keinona

muoto

Yrittäjyyttä ja yrityksiä pidetään tärkeinä innovaatioiden edistämiseksi. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että yleisessä arvostuksessa käsitys innovatiivisesta yrittäjyydestä on rajautunut kapeaksi. Arvoa annetaan erityisesti yrityksille, joissa pääajureina ovat teknologia ja potentiaali huipputuottoihin. Ideaalisesti yritykset tuottavat myös sosiaalisia innovaatioita, myötävaikuttavat kestävään kehitykseen ja taloudelliseen hyvinvointiin yhteiskunnassa. Pandemian jälkeisessä, taantumasta toipuvassa maailmassa yritykset olisikin hyvä nähdä tietyn ongelmanratkaisun ympärille muodostuvina systeemiajattelua soveltavana prosessina. Näin kuvaa World Economic Forumin puheenjohtaja Klaus Schwab.

Yhä useampaa start up -yrityksen perustajaa tai jo vakiintuneempaa yritystä motivoi vastaavanlainen ajattelutapa.

Oletko pohtinut, olisiko sinun organisaatiossasi ratkaisua kaipaavia ongelmia, joita voisi työstää yhteistyössä toisen yrityksen, startupin tai asiantuntijayrittäjän kanssa?  Tämä reitti voi tarjota nopeimman keinon tarvittavan tiedon ja taidon hankintaan ja ratkaisujen edistämiseen. Toiselle osapuolelle tämä voi tarjota polun kaupallistettavaan palveluun tai tuotteseen.

World Economic Forum julkaisi muuten kumppaneidensa kanssa vuoden 2020 alussa UpLink -alustan, jonka tavoitteena on edistää viheliäisten ongelmien ratkaisuja kokoamalla yrityksiä ja asiantuntijoita yhteen. Alustalla on esitetty haasteita, joihin haetaan ratkaisuehdotuksia avoimella haulla. Yrittäjistä ja yrityksistä kootaan työryhmä työstämään ongelmaa yhdessä. Yrittäjyyttä myös demokratisoidaan, sillä kuka tahansa voi ehdottaa ideoita, vain sähköpostiosoite riittää. Tämä on tietynlainen globaali hackaton. Alustan volyymit eivät ole niin mittavia kuin globaalilta alustalta voisi odottaa, mutta esimerkkinä ja ajattelutapana ratkaisu on inspiroiva.

Ongelmanratkaisu on lähtökohtana myös Suomessa perustetun Solvedin asiantuntijaverkostossa. Toisaalta yritys on eräänlainen asiantuntijatyön agentuuri, mutta erona puhtaaseen resurssivälitykseen on se, että palvelussa kootaan tiimi spesifin toimeksiannon ympärille. Hieno esimerkki!

Mikäli olet kiinnostunut, millä edellytyksillä yrittäjyys voisi toimia ongelmanratkaisua tuottavana oppimisprosessina erityisesti pandemiasta toipuvassa maailmassa, näkökulmia antaa oheinen artikkeli: World Economic Forum: 3 things to consider when adapting entrepreneurship for the post-COVID world

Saattaisit pitää myös näistä