Teknologia tukee extended workforce -toimintatapoja

muoto

Ulkoisen resursoinnin (extended workforce) johtamiseen ja hallinnointiin tulee pohdittavaksi järjestelmätuki, kun toiminta laajenee ja prosessin osapuolia on paljon. Staffing Industry Analysts (usalainen toimialajärjestö) ja Beeline (Vendor Management Service -järjestelmätoimittaja) järjestivät mielenkiintoisen webinaarin, jossa kolme organisaatiota kertoivat omista kokemuksistaan ja kuinka teknologiaratkaisut ovat tukeneet hallinnan kehittämistä.

Spesifit järjestelmäratkaisut koskettavat enemmänkin isoja ja globaaleja organisaatioita ja laajamittaisia ulkoisen resurssoinnin ohjelmia. Toimintamallien hyviä käytäntöjä voi kuitenkin soveltaa pienemmässäkin mittakaavassa ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia työkaluja.

Esimerkkejä tilanteista, joissa teknologia vie eteenpäin extended workforce -johtamista ja toimintatapoja:

  1. Ulkoisten resurssien hallinnassa aivan keskeistä on tiedon kerääminen ja näkyvyyden luominen johtamista varten. Esimerkiksi missä, milloin ja ketä ihmisiä työskentelee, mitä käyttöoikeuksia, sertifikaatteja, osaamisia on. Hallinnan kehittämisen lähtökohtana on voinut olla myös compliance tai sisäisen valvonnan kehittämistarpeet, ei aina niinkään kustannustehokkuus ja resursoinnin optimointi.
  2. Rekrytoinnin ja ulkoisten resurssien hankinta on vielä eriytynyttä myös edelläkävijäyrityksissä ja kokonaisresursoinnin johtaminen (total talent management) ei vielä toteudu. Kehityssuuntaus kuitenkin on, että hankinta ja HR lähentyvät toisiaan. Tietoja sekä toimintamalleja yhdistetään ja järjestelmiin rakennetaan integraatioita.
  3. Kasvavat ja kehittyvät freelancer-keikkatyöalustat (esim. UpWork) kiinnostavat ja niitä olisi houkuttelevaa saada kytkettyä sovellusrajapinnoilla ulkoisten resurssien hankinnan prosessiin. Toistaiseksi resursointiverkostot ovat kuitenkin ns. suljettuja verkostoja, joissa toimeksiannot menevät resursointikumppaneiden prosesseihin.

Webinaarin tallenne (tapahtumapäivä oli 1.4.2021) on maksutta kuunneltavissa SIAn nettisivuilla:

Workforce solutions webinar – the impact of technology on contingent workforce programs

Saattaisit pitää myös näistä