Extended Workforce -kehittäminen

Suunnitteluapua HR:lle

Liiketoimintatavoitteita tukeva kokonaisresursointi, Total Talent Managementedellyttää ajattelutapojen ja arjen käytäntöjen uudistamista. 

Ulkoisen resursoinnin vastuut hajaantuvat organisaatiossa perinteisesti usein HR:n, esihenkilöiden, hankinnan ja IT:n välimaastoon. Kyse on kuitenkin osaamisten ja henkilöresurssien suunnittelusta ja johtamisesta, joten HR:lla on tähän paljon annettavaa.

HR voi nostaa kokonaisresursoinnin suunnittelun ja toteutuksen uudelle tasolle. Tuoda Extended Workforce -johtamisen henkilöstöjohtamisen rinnalle.  

bg-01

Mitä jos?

UIkoinen resursointi olisikin luonteva osa HR:n työkalupakkia osaamisen ja resursoinnin tarpeita ratkaistaessa?

Suunnitteluapumme perustuu laajaan taustatyöhön ja käytännön kokemukseen. 

Suunnitteluapua HR:lle

Toteutustapa

Käymme läpi erityisesti HR:n näkökulmasta Extended Workforce -johtamisen keskeisimmät tavoitteet ja tehtävät.

Käymme teemoja läpi käytännön esimerkkien kautta ja autamme alkuun organisaation omassa kehittämisessä.

Kesto 2h+2h+loppubriiffi.

Toteutustapa etä- tai lähitapaamiset.

Koostamme myös räätälöityjä valmennuksia, joissa käsittelemme syvemmin valittuja teemoja

teemat

  • Ilmiön muutosvoimat ja trendit
  • Kohti Extended Workforce -ajattelua
  • HR:n roolin muutos
  • Ulkoisen resursoinnin suunnittelun periaatteet
  • Hankinnan kanaviin tutustumista
  • Toimeksiannon muotoilun ja sopimisen mallien parhaat käytännöt
  • Johtamisen ja sisäisten toimintamallien käytännöt
  • Toimeksiantajamielikuva ja sen huoltaminen

Extended workforce -kehittäminen

Hyödyt SUNNITTELUAVUSTA

Haluatko kuulla lisää tai nousiko kysymyksiä?

Ota rohkeasti yhteyttä! Autamme mielellämme ja kysyminen ei vielä sido mihinkään.