Poikkeustila loi mahdollisuuden uudistaa työn organisointia

muoto

Deloitte toteuttaa vuosittain globaalin Human Capital Trends -kyselyn organisaatioiden liiketoiminta- ja HR-johtajille. Vuoden 2021 raportti poimii keskeisiä teemoja Covid19-vaikutusten näkökulmasta.

Tutkimuksessa käsiteltiin edellisen (2020) kyselyn viittä trendiä pandemian näkökulmasta seuraavin lopputulemin:

  • Työntekijöiden hyvinvointi on tärkeää nähdä kokonaisvaltaisesti ja  ennemminkin sisäänrakennettuna siihen, miten teemme työtä kuin erillisinä työhyvinvointiohjelmina.
  • Osaamisen kehittäminen lähtee liikkeelle työntekijöiden omista motivaatioista ja kiinnostuksenkohteista- organisaatio tarjoaa tähän vapauksia ja väyliä.
  • Supertiimit luovat nopeita ja luovia ratkaisuja ja tiimien merkitys on vain kasvanut. Teknologia nähdään tiimin jäsenenä sen sijaan, että teknologia olisi vain tehokkuutta tuova elementti.
  • Työntekijädataa kerättävä myös tulevaisuuteen suunnaten, ei ainostaan dataa tämän hetken tilanteesta. Näin ymmärretään, mihin kaikkeen työntekijöillä on valmiuksia tulevaisuuden muutoksissa.
  • HR:llä on nyt mahdollisuus laajentaa vastuualuettaan HR-prosessien kehittämisestä koko organisaation työn muutoksen suunnitteluun.

 

Pandemia toi kiirettä ja painetta HR:lle ja tutkimuksen mukaan HR on selvinnyt tehtävistään ilmeisen hyvin, sillä johtajien luottamus HR:n kykyyn ohjata työn muutosta on kasvanut.  Ehkä tämä luo pohjaa sille, kuinka HR:n rooli voitaisiin nähdä keskiössä myös kokonaisresurssoinnin orkestroinnissa.

Yksi tutkimuksen keskeisistä havainnoista oli, kuinka johtajien käsitys tarvittavasta työn muutoksesta on syventynyt ja laajentunut. Ennen pandemiaa fokus oli enemmän työn tehostamisessa (optimizing) ja pandemian myötä paino on siirtynyt  transformatiivisemman työn uudelleensuunnittelun tarpeeseen (re-imagine). Pandemian myötä 61 % johtajista koki, että työn muutos tarkoittaa kokonaisvaltaista työn organisoinnin ja toteutustapojen muutosta (ennen 29 %) Työn kokonaisvaltaisempi muutos lähtee siitä, mitä uutta voitaisiin saada aikaan itseltä ja verkoistoista saatavilla olevalla osaamisella, resursseilla ja teknologialla.

 

 

Re-design antaa mahdollisuuden: Jos nyt voisit aloittaa työn organisoinnin ja työtapojen suunnittelun ns. puhtaalta pöydältä ja sinulla on matkassasi havainnot viimeisen vuoden onnistumisista ja haasteista, niin miten toimisit?

Lähde ja linkki koko tutkimukseen, Deloitte: Human Capital Trends 2021, Koronapandemian vaikutus työelämään ja työn muutokseen

Saattaisit pitää myös näistä