Täydentävä resursointimalli 

ON DEMAND -verkosto

Organisaatiossa luodaan uutta normaalia ja resursointia sopeutetaan työelämän murrokseen. Edellytykset muutokselle ovat hyvät, sillä tekijöitä ja osaamista on nyt tarjolla vaihtoehtoisilla malleilla.

Ketteryyttä ja kehittymistä tavoittelevat organisaatiot resursoivat muuttuvassa maailmassa joustavasti ja skaalautuvasti.

Organisaation oma On Demand -asiantuntijaverkosto on resurssitarpeiden ennakointia ja riskienhallintaa parhaimmillaan. Se perustuu valmiiksi valikoituihin asiantuntijakumppaneihin ja ohjaa pois hajanaisista ja ad hoc -tyyppisistä hätäratkaisuista. On Demand -asiantuntijaverkoston kautta töitä voidaan luottavaisesti kanavoida organisaation ulkopuolelta.

Vaihtoehtoiset resursoinnin mallit tuovat organisaation ulottuville uutta ja täydentävää osaamista. Myös pienempinä kokonaisuuksina.

bg-01

Mitä jos?

Organisaatiollanne olisi oma ulkoisten asiantuntijoiden verkosto, josta tekijöiden löytäminen olisi nopeaa ja töistä sopiminen sujuvaa?

Laajenna organisaatiotasi joustavasti On Demand -periaatteella toimivilla asiantuntijayrittäjillä.

MITÄ ON DEMAND -VERKOSTO TARKOITTAA?

Periaatteet

  • Ulkoisen resursoinnin tarpeet ja mahdollisuudet on määritetty.
  • On Demand -verkostoon on koostettu jo käytössä olevat ulkoiset asiantuntijat ja etsitty tarpeen mukaan täydentävää osaamista.
  • Sisäiset käytännöt On Demand -verkoston hyödyntämiseen on sovittu.
  • Verkoston asiantuntijoiden osaaminen ja palvelut on kuvattu, puitesopimukset on tarvittaessa laadittu.
  • Verkoston hallinnalle on olemassa jokin yhteinen työkalu.

Hyödyt

  • On Demand -periaatteella toimivan verkoston käyttöönotto konkretisoi ulkoisen resursoinnin suunnittelua ja johtamista.
  • Valmis On Demand -asiantuntijoiden verkosto nopeuttaa resursointia sekä selkeyttää toimeksiannosta sopimista.
  • Oikea osaaminen oikeassa paikassa oikeaan aikaan on hyvää riskienhallintaa. 
  • On Demand -asiantuntijayrittäjät oppivat tuntemaan organisaation.
  • Myös esihenkilöillä voi olla pääsy tiimien ja projektien täydentäviin resursseihin.

Täydentävä resursointimalli

ON DEMAND -verkoston KÄYTTÖÖNOTTO

Haluatko kuulla lisää tai nousiko kysymyksiä?

Ota rohkeasti yhteyttä! Autamme mielellämme ja kysyminen ei vielä sido mihinkään.