Keikkatyöllä ja osa-aikatyöllä joustavuutta resursointiin

muoto

Gartner listasi 9 muutosta, jotka tulevat näkymään organisaatioiden resursoinnissa ja henkilöstöjohtamisessa Covid19 -pandemian seurauksena. Perehdy ja arvioi, miten nämä muutokset näkyvät teidän organisaatiossanne.

  1. Etätyö yleistyy nopeammin mitä ennustettu. Gartnerin kyselyn mukaan (4/2020) 48 % työntekijöistä halusi työskennellä etänä kun ennen pandemiaa vastaava osuus oli 30 %. Tämä on huomioitava esimerkiksi digi- ja etätyötaitojen vahvistamisessa, työntekijäkokemuksessa sekä tavoite- ja arviointimenettelyissä.
  2. Henkilöstön työn suorittamisen seuranta ja toisaalta hyvinvoinnin seuranta lisääntyy digityökalujen myötä. Jo ennen pandemiaa ollut trendi nopeutuu.a hyvinvointiin liittyvää dataa kerätään enemmän. Datan keräämisessä ja analysoinnissa on huomioitava tietojen vastuullinen ja lainmukainen käyttö.
  3. Keikkatyöntekijöiden ja erilaisten osatyömuotojen hyödyntäminen joustavuuden ja kustannusten hallitsemiseksi. Kun ulkoisia resursseja on yhä enemmän, tulee pohdittavaksi, miten organisaation HR-käytännöt pätevät tälle työntekijäryhmälle.
  4. Työnantajien rooli työntekijöiden ja ympäröivien yhteisöjen taloudellisen turvan ja hyvinvoinnin tukiverkkona on kasvanut. Työnantajien tulee huomioida työntekijäkokemuksen luomisessa yksilöllisten arvojen ja organisaaation arvojen yhdenmukaisuus, jotta hyvinvointi ja sitoutuminen organisaatioon säilyy.
  5. Tunnistetaan erikseen kriittiset osaamiset ja kriittiset roolit. Kiinnitetään enemmän huomiota kriittisiin tehtäviin ja osaamisiin, jotka ovat jatkuvuuden kannalta olennaisia, vaikka ne eivät edellyttäisikään erityistason osaamista. Tulevaisuuden kannalta on myös tärkeää kannustaa työntekijöitä hankkimaan erilaisia kriittisiä taitoja.
  6. Inhimillisen kohtelun tärkeys. Osa työnantajista näki kriisin keskellä työntekijöissään ensisijaisesti ihmisen. Osa työnantajista taas puski työntekijöitä riskiolosuhteissa ilman riittävää tukea. Huolehdi, että tuki on sekä lähityötä että etätyötä tekevillä työntekijöillä, heitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja rakenna tiimiyhteistyötä, jotta työntekijät eivät jää yksin.
  7. Työnantajakuvaan vaikuttaa kriisin jälkeen se, miten hyvin työntekijöistä on huolehdittu kriisin aikana. Kommunikoi päätöksistä ja perusteluista, huolehdi oikeudenmukaisuuden kokemisesta.
  8. Jatkuvista tehokkuusparannuksista ja prosessien ja roolien virtaviivaistamisestä siirrytään resilienssin vahvistamiseen. Viimeiseen asti tehokkaasti viritetty organisaatio ei välttämättä ole joustava. Rakenna joustavia organisaatioita, muotoile rooleja ja rakenteita lopputavoitelähtöisesti, suunnittele miten prosessit voivat joustaa ja huolehdi, että työntekijät voivat rakentaa muokkautuvia rooleja ja  organisaatiorajat ylittäviä osaamisia.
  9. Organisaatiorakenteissa tapahtuu muutoksia, esimerkiksi yrityskauppojen ja fuusioiden, toimintojen kansallistamisen odotetaan lisääntyvän. Isot vahvistuvat. Tämä voi tarkoittaa erilaisten kulttuurien ja toimintatapojen yhteensovittamista ja myös uusia uramahdollisuuksia työntekijöille.Tutustu artikkeliin (4/2020) ja lisätietoihin Smarter with Gartner: 9 Future of Work Trends Post Covid19

 

 

Saattaisit pitää myös näistä