Havainto: Total Talent Management ei Suomessa vielä puhuta

muoto

Kun asialle on yhteinen nimi ja käsitteistö, sen ympärille on usein silloin helpompi lähteä luomaan käytäntöjä ja hakea kehittämiselle uutta suuntaa. Siksi nostammekin esille seuraavan havainnon: Total Talent Management (TTM), ei ole käsitteenä vielä vakiinnuttanut paikkaansa suomalaisessa keskustelussa, eikä näkökulmaa ole kehittämismielessä nostettu esille HR-johdon foorumeilla.

Yksinkertaisuudessaan TTM:ssä kyse on tästä: Toisin kuin Talent Management, Total Talent Management huomioi holistisesti koko organisaation käyttämän tai potentiaalisesti käytettävissä olevan resurssin. Tämä pitää sisällään paitsi vakituiset ja määräaikaiset työntekijät, myös kaikki ei-työsuhteiset resurssit kuten freelancerit, itsenäiset yrittäjät, vuokratyöntekijät ja -johtajat jne.

Esimerkki: Tunnettu lääkealan yritys (Sanofi) rekrytoi jokin aika sitten itselleen tekijää rooliin ‘Total Talent Manager’. Tehtävän vastuualuetta kuvattiin ilmoituksessa näin
“ … this key position will become part of new Total Talent organization in North America to support company’s “Play to Win” business strategy by remaining in the current function and combining key talent levers in Talent Management, Talent Acquisition, Contingent Talent, and Managed Services into a single and simplified solution and delivery platform.” 

Kyseessä on iso organisaatio. Silti tavoite on varmasti tuttu myös monelle pienemmän organisaation johdolle; on tärkeää valjastaa koko käytössä oleva resurssi toteuttamaan yhdessä yhtiön strategiaa, motivoida parempaan suoritukseen ja sitouttaa. Työnteon mallien moninaistuessa, tämä tavoite tulee olemaan vieläkin merkityksellisempi. Ulkoisten resurssien määrä kasvaa ja toimeksiannot ovat kestoltaan pidempiä. Näin on kehitys edennyt jo IT-alalla.

Vaikka suomalaisissa organisaatioissa emme vielä hetkeen näkisi vastaavantyyppisiä Total Talent Manager -rekrytointeja, tapahtuu täälläkin jo liikehdintää TTM -ajattelun suuntaan.

Työnhakijapuolella on jo havaittavissa yhden luukun TTM-periaatetta. Rekrytointiyritykset ovat laajentuneet yritysostojen kautta laskutuspalvelujen kentälle, ja laskutuspalvelut vuorostaan toimialayrittämisen kentälle. Työnhakuvalmennusta tekevät yritykset tarjoavat hakijoille jo omia yrittäjyys-valmennuksia.

Myös Työhallinnon tuleva työmarkkinatori.fi -sivusto on rakennettu palvelemaan hakijoita riippumatta siitä, millä mallilla he työskentelevät. Henkilöasiakkaille suunnatun valikon alta löytyy heti työnhaku-palvelun jälkeen palvelu Itsensä työllistäminen. Työnantajille löytyy suora vastine tähän Eri tavat teettää töitä-sivulta.

Lisäeväitä Total Talent Management -ajatteluun ja toteutukseen saat esimerkiksi tutustumalla HR Today’n julkaisuun Flash Report: Practices & Challenges in Total Talent Management.

 

Saattaisit pitää myös näistä