Uusi vastuualue

Extended workforce -johtaminen

Resursointimallien kehittyessä, kasvaa kysyntä aiempaa monimuotoisempien resurssien johtamisen työkaluille. Perinteisen henkilöstöjohtamisen rinnalle tulee tarve kehittää näkökulmaa, joka huomioi myös muissa kuin työsuhteissa työskentelevät resurssit. 

Laajempi organisaatiokäsite pitää sisällään oman henkilöstön ja vuokratyöntekijöiden lisäksi mm. yrittäjät, palveluntarjoajat, verkostot, kehityskumppanit – eli kaikki ne, joiden tekemisellä organisaation tehtävät tulevat hoidetuksi ja osaamistarpeet ratkaistuiksi. 

Mallina ilmiö maailmalta

Kuka sitten laajennettua resurssikokonaisuutta johtaa ja kehittää?

Maailmalla tätä vastuuta organisaatioissa hoitaa HR ja siellä Extended workforce manager. Uusi rooli ja vastuualue on syntynyt tarpeesta paitsi hyödyntää koko skaalalla resursseja myös johtaa sitä kokonaisuutena. 

Tehokkuuden varmistamiseksi on pidetty tärkeänä, että resursoinnin näkökulma on esillä, ei vain hankinnan mutta myös johtamisen näkökulmasta.

Tutkimuksen mukaan menestyvät organisaatiot erottautuvat Extended workforce -johtamisella.

Extended workforce -johtaminen on

bg-01
Missiomme

Suomalaisiin organisaatioihin lisää Extended workforce – johtamista

Extended workforce -johtamisella tuetaan resurssoinnin näkökulmasta liiketoimintastrategian toteuttamista ja koordinoidaan liiketoiminnan, HR:n, ja hankinnan yhteistyötä. 

Extended workforce -johtaminen mahdollistaa uusien resursoinnin mallien hyödyntämisen ja ohjaa sekä esimiehiä että muuta organisaatiota uudessa ympäristössä. 

01

Strategia ja suunnittelu
mallit ja periaatteet

02

03

arjen käytännöt

luotsina muutoksessa

nEXT tarjoaa organisaatioille näkemystä ja tukea Extended workforce -johtamisen suunnitteluun ja toteutukseen. Varmistamme samalla, että kokonaisresursoinnin strategialla tuetaan organisaationne strategian ja toimintasuunnitelman toteutumista. 

Hyödynnämme asiantuntijoidemme liiketoiminta-, resursointi- ja HR-kokemuksen rinnalla kansainvälisistä tutkimuksista ja kentältä koostettuja parhaita käytäntöjä sekä laajaa verkostoamme työelämän eri osa-alueilta. 

Extended workforce -johtamisen suunnittelu ja toteutustapa muotoillaan organisaationne tarpeen mukaan. Palvelumme ovat skaalautuvia ja ne toimivat myös pienempinä yksittäisinä kokonaisuuksina.

Extended workforce -johtaminen

JOHDON TUKI RESURSOINTI­MALLEISSA

Haluatko kuulla lisää tai nousiko kysymyksiä?

Ota rohkeasti yhteyttä! Autamme mielellämme ja kysyminen ei vielä sido mihinkään.