Asiantuntijayrittäjä, voit vaikuttaa työelämän muutokseen

muoto

Työelämän muutos isommassa mittakaavassa on kuitenkin vielä alkuvaiheessa ja käytännön toteutus vaatii organisaatioissa ajattelu- ja toimintatapojen muutosta.  Asiantuntijayrittäjälle organisaatioiden monimuotoistuva resursointi tarjoaa mahdollisuuksia.

Onkin hyvä pysähtyä hetkeksi pohtimaan ostavan asiakkaan näkökulmaa. Tämä voi auttaa siinä, miten sanoittaa omaa osaamistaan, mihin tilanteisiin palveluita kannattaa tarjota ja mitä hyötyä työn ostaminen yrittäjältä tuo yritykselle tai organisaatiolle.

 

Yrittäjänä voit toimia työelämän kehittämisen muutosagenttina. Samalla kun myyt omaa osaamistasi, voit auttaa ostavaa organisaatiota resursoinnin kehittämisessä ja yrittäjien palveluiden hyödyntämisessä jatkossakin.

 

1 Resursoinnin suunnittelu

Yrityksen ostavat asiantuntijapalveluita yksinyrittäjiltä yleensä vielä ad hoc -tyyppisesti. Yrityksellä on pistemäinen tai akuutti tarve, johon tarvitaan täydentävää osaamista tai lisää käsipareja. Tulevaisuuden menestyvät yritykset kehittävät kokonaisresursoinnin suunnittelua strategisempaan suuntaan: Mitä tehdä itse ja mihin hankkia osaamista ulkopuolelta? Mitä kaikkea saisimmekaan aikaiseksi oman henkilöstön ja ulkopuolelle rakennetun osaajapoolin yhteistyöllä?

Yrittäjänä voit auttaa resursoinnin suunnittelussa esimerkiksi kartoittamalla pidemmän tähtäimen tarpeita, pullonkaulatehtäviä tai syklisiä osaamistarpeita omaan osaamisalueeseesi liittyen. Samalla saat kenties rakennettua yhden toimeksiannon sijasta itsellesi jatkuvampaa tilausta.

2  Toimeksiantojen muotoilu

Asiantuntijapalvelujen ostamisessa avainasemassa on selkeästi muotoiltu toimeksianto. Ostajan laatimassa toimeksiannossa on tärkeää kuvata tehtävän tavoitteet ja rajaus siten, että siihen on mahdollista tehdä täsmällinen tarjous. Toimeksiantojakin voi olla erilaisia:

  • haetaanko projektiin tai tiimiin täydentävää roolia tuntilaskutuksena,
  • tietyn lopputuotoksen toteuttamista,
  • vai ongelmanratkaisua tilanteessa, jossa ostaja ei vielä ole määrittelyt lopputuotosta.

Näiden keskinäinen ero on hyvä ymmärtää, sillä se vaikuttaa myös odotuksiin ja toimintatapoihin.

Yrittäjänä tiedät, minkälaista toimeksiantoa arvostat ja mihin sinun on helppo tehdä tarjous. Voit tukea ostajaa toimeksiantojen selkiyttämisessä ja yhdessä tarkentaa toivottua sisältöä. Kun odotukset, tavoitteet, rajaukset ja käytännön asiat on sovittu, niin vältytään yllätyksiltä puolin ja toisin. Jatkossa toimeksiantojen laatiminen on yrityksellekin siten helpompaa ja kokemus madaltaa kynnystä hankkia osaamista yrittäjiltä jatkossakin.

3 Mahdollisuuksien avartaminen

Monella yrityksen liiketoiminta- tai HR-johtajalla ei ole valmista rajapintaa asiantuntijayrittäjien verkostoihin. Vaikka kiinnostusta ulkoisten asiantuntijoiden hyödyntämiseen on, niin on vaikea tietää, mistä tekijöitä löytää ja minkä tyyppisissä tehtävissä he voisivat auttaa.

Yrittäjänä olet varmastikin verkostoitunut muihin yrittäjiin. Tiedät, mistä heitä tavoittaa ja voit kertoa, minkälaisiin tehtäviin on osaamista markkinoilla tarjolla. Tuot ostajalle lisäarvoa, kun voit tuoda omaa verkostoasi joko suoraan käytännön työhön tai nostaa heitä esille esimerkkinä mahdollisuuksista.

4 Sivutoimiyrittäjyys tuo hyötyä myös työnantajalle

Sivutoimiyrittäjillä on yksi asiakassuhde lisää; työnantaja palkkatyössä. Työnantajan näkökulmasta sivutoimiyrittäjyyteen liittyy uhkakuvia; esimerkiksi työajan käyttö, kuormittuminen ja kilpailutekijät. Sivutoimiyrittäjänä tai yrittäjyyttä suunnittelevana sinun kannattaa varautua näiden asioiden sopimiseen mutta erityisesti myös yrittäjyyden hyötyjen perusteluun.

Sisäinen yrittäjyys on nykyisin usean organisaation tavoittelema työntekemisen henki. Missä muualla yrittäjämäistä ajattelutapaa oppisi paremmin kuin yrittäjänä toimiessa? Yritystoiminnan kautta työntekijälle karttuu varmasti osaamista, joka tukee myös päivätyötä. Näistä esimerkkejä ovat asiakaslähtöinen ajattelutapa sekä yrityksen talouden ja kannattavuuden ymmärtäminen. Parhaimmillaan sivutoimi kasvattaa myös substanssiosaamista. Esimerkiksi päivätyökseen tuotekehittämisen parissa työskentelevä tuotepäällikkö voisi sivutyönään tarjota konseptointiosaamistaan aloitteleville yrityksille ja oppia tästä itsekin paljon.

 

Pienillä teoilla ja ostavan organisaation saappaisiin asettumalla voit siis vaikuttaa ajattelutapoihin ja myös asiantuntijayrittäjyyden kysynnän kasvuun!

 

 

Saattaisit pitää myös näistä